โรคซึมเศร้า โรคร้ายภัยเงียบ

ในปัจจุบันความเร่งรีบของสังคม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การแข่งขันกันและทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาทำในสิ่งของตนเอง ทำให้ในปัจจุบันพบว่ามีคนที่มีความเครียดและป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามากขึ้น โรคซึมเศร้า ไม่ใช่โรคที่ทุกคนมองข้ามซึ่งต้องใส่ใจและดูแลเป็นพิเศษเพราะดังกล่าวนั้นทำให้ผู้ป่วยมีอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงมาก โรคซึมเศร้า มีหลายสาเหตุหลายปัจจัยในการเกิด เป็นโรคที่เกิดจากสภาวะจิตใจที่ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง

โรคซึมเศร้าส่วนใหญ่มักเกิดในผู้ใหญ่มากกว่า แต่หากว่าเด็กบางรายที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบหรือเกิดมาในครอบครัวที่ พ่อใช้ความรุนแรงกับแม่ หรือพ่อแม่หย่าร้าง ไม่สนใจลูกจะทำให้เด็กอาจป่วยด้วยโรคนี้ได้ ซึ่งร้อยละ 60 ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะมีอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงมาก ส่วนใหญ่ผู้ที่ฆ่าตัวตายจะประสบปัญหาในชีวิต ความผิดหวังต่างๆ เช่น เรื่องการเรียน, ความรัก, ครอบครัว ทำให้เกิดภาวะความเครียดสะสม โดยโรคซึมเศร้านั้นมีอัตราการทำร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตายสูงกว่าคนปกติถึง 3 เท่า ในปัจจุบันคาดว่ามีคนป่วยด้วยโรคนี้เกือบล้านคน ซึ่งจำนวนมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ตัวว่าตนเองป่วย

อาการของโรคซึมเศร้านั้นเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองชื่อ เซโรโทนิน ที่มีปริมาณลดลงสารดังกล่าวทำให้ผู้ป่วยมีภาวะอารมณ์ที่ไม่คงที่ เช่น รู้สึกท้อแท้, เศร้าหมอง, อ่อนเพลียง่าย, นอนไม่หลับเป็นเวลาหลายวัน, ความรู้ด้อยค่าเมื่อเห็นคนอื่นมีความสุข, มีอารมณ์ฉุนเฉียวในบางครั้ง อาการเหล่านี้เมื่อสะสมมากๆทำให้ผู้ป่วยต้องการฆ่าตัวตายมากขึ้นเนื่องจากคิดว่าตนเองไร้ค่า