วิ่งเพื่อสุขภาพวันข้างหน้า

มีคำพูดที่ว่าหากการกระทำของวันนี้เป็นตัวกำหนดชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้เช่นไร การเริ่มออกวิ่งก็ย่อมเป็นตัวกำหนดสุขภาพของคุณในวันต่อๆ ไปได้เช่นกัน การวิ่ง นอกจากจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายได้ทุกสัดส่วนของร่างกายแล้ว ยังเป็นกีฬาที่ประหยัด เพียงแค่คุณมีรองเท้าเพียงหนึ่งคู่ก็สามารถเริ่มออกก้าวได้ทันที และไม่ว่าเป้าหมายที่คุณออกก้าวครั้งนี้จะเป็นเพราะต้องการลดน้ำหนัก ลดหุ่น ลดโรค เพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อขา ฝึกการควบคุมลมหายใจ กระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด กระตุ้นการทำงานของหัวใจ หรือแม้แต่แก้อาการอกหักก็ยังทำได้ เพราะการวิ่งไม่ได้ทำให้คนเราแข็งแรงได้เพียงร่างกาย แต่ยังส่งผลเยียวยาได้ถึงจิตใจ จนทำให้ใครหลายๆ คนเริ่มมองเห็นคุณค่าของร่างกายจนหันกลับมารักตัวเองและเผื่อแผ่ความปรารถนาดีนั้นสู่คนรอบข้างได้ดีทีเดียวจึงไม่น่าแปลกใจที่ในช่วงหลังๆ มานี้ วิ่ง จึงเป็นกิจกรรมที่หลายคนเริ่มหันมาให้ความสนใจและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลงก้าวสู่สนาม เพราะไม่ว่าคุณจะก้าวที่ระยะใกล้หรือไกลต่างก็ห้อมล้อมไปด้วยมิตรภาพระหว่างทางจนเกิดเป็นสังคมนักวิ่ง ที่ช่วยกันจับมือและประคับประคองจากเพื่อนร่วมสนามสู่เพื่อนในชีวิตจริง และเกิดนักวิ่งหน้าใหม่อยู่มากมาย จนเกิดเป็นการรวมกลุ่มรักสุขภาพโดยการวิ่งมากขึ้นและได้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการวิ่งขึ้นเรื่อยๆ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มคนทุกเพศทุกวัยตื่นตัวเรื่องการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการออกกำลังกายด้วยการวิ่งจนเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทำให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่มากมาย ถือเป็นกิจกรรมที่ร่วมสร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตสุขภาวะ ที่ปลุกกระแสให้คนในสังคมเริ่มออกมาขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายเพิ่มขึ้น